Rostlinná výroba

Středisko rostlinné výroby hospodaří na cca 1300 hektarech orné půdy a luk v oblasti Kamenného Zboží, Hronětic, Vápenska, Kostomlat nad Labem, Lán, Doubravy, Jiřic a Benátecké Vrutice.

Zaměřujeme se zejména na pěstování obilnin, slunečnice, pícnin a kukuřice. Část plodin je tržních a část je určena jako krmení pro náš skot. Sklizeň plodin zabezpečujeme pěti traktory a mlátičkou John Deere. Sklizeň pícnin zabezpečuje kompletní linka se senážními vozy od firmy Pottinger.

Naše společnost hospodaří na pozemcích s péčí dobrého hospodáře, osevní postup je plánován tak, aby se plodiny střídaly a nedocházelo k devastaci polí. Dodržujeme protierozní opatření a to vhodným osevem a úpravou pozemku. Pole jsou hnojena hnojem z hluboké podestýlky a hnojem bez produkce močůvky. Rozmetání organických hnojiv zajišťuje linka od firmy Annaburger.